None
Skogskompis
Posted: 9 juli 2018

Skogskompis - Tips vid röjning

Röjsommar

Virkesbörsen är Sveriges digitala marknadsplats för handel med råvaror från skogen. Vi arbetar för en effektiv och transparent virkesmarknad och verkar för att realisera skogens fulla potential. Skogskompis är ett led i detta, oberoende skogsrådgivning direkt över nätet. Genom att boka en tid med oss får du personlig rådgivning gällande din skog. I vår blogg sprider vi kunskap om skogen och ger dig tips och råd om skogsskötsel i allmänhet. 

Skogen växer som aldrig förr kan vi läsa i rapporter, visst är det kul. Både att kunna följa hur skötseln ger resultat och att skogen hela tiden växer och förräntar sig. Vid planering av ett nytt bestånd ska man alltid utgå från markens förutsättningar vid val av plantor och skötselinriktning. Är marken lämplig för självföryngring av löv, satsa på det om du vill. Är det en typisk granmark är det inte så mycket som slår en granskog, både gällande tillväxt och ekonomi. Men oavsett val av föryngring så stannar det inte där utan det gäller att hela tiden ha koll så att plantorna växer, att betestrycket från viltet är på rätt nivåer och att stamantalet är rätt. Allt för att skapa värden i skogen. Här kommer lite tips att ta till när skogen är i röjningsfasen.

Se till att föryngringen säkerställs, kontrollmät med röjsnöre att det är rätt antal plantor för ståndorten.

- Man behöver nästan alltid röja 2-3 gånger. Första gången är främst en friställning av plantorna, de följande för att välja ut rätt huvudstammar till det kommande beståndet.

- Vid all röjning bör man spara buskar och bärande träd som en, ek, asp, rönn och sälg. Även tidigare viltbetade tallplantor. Allt för att skapa viltfoder för att minska betestrycket på huvudstammarna. 

- Upphandla en entreprenör som röjer år dig! Många är vi, inklusive jag själv, som kan sitta på kontoret och tänka att ”på semestern ska jag allt röja i skogen”. Man köper dyr utrustning och går kanske till och med en kurs. Men när det väl är semester brukar det inte gå åt så många tankar bensin. Värme och utbudet av andra sommaraktiviteter kommer lätt emellan. Så alla tjänar på att anlita en entreprenör, din skog blir välskött som kommande generationer kan skörda, det skapar arbetstillfällen och arealen med högtillväxt skog ökar.

- Tänk på att röja tall i rätt tidpunkt på året för att inte skapa ett eldorado för insekter. Tall som är grövre än 7 cm bör röjas från mitten av maj till mitten av augusti. Man kan självklart röja den vid andra tidpunkter om man tar hand om stammar över 7 cm som ved, flis eller kapar upp den i mindre bitar.

- Det kostar att röja, så röj enbart det som behövs - städa inte! Om du har möjlighet så testa att midjeröja med en kedjeröjsåg.

När ni är ute i skogen i sommar, gå igenom hur röjningarna ser ut. Är det tätt, är det vitbetat eller kanske helt perfekt? Vill du ha råd på vägen så vänd dig till oss på Virkesbörsen, vi är din Skogskompis!