Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (71):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter

Gran 15000 m3fub

15 000 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 7317 m3fub

Gran 4921 m3fub

12 238 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 3220 m3fub

Tall 195 m3fub

3 886 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 2655 m3fub

Gran 354 m3fub

3 540 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 3000 m3fub

3 000 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 2622 m3fub

Gran 177 m3fub

2 891 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 2576 m3fub

Gran 54 m3fub

2 684 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 augusti 2022

Tall 2030 m3fub

Gran 507 m3fub

2 537 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 augusti 2022

Gran 2351 m3fub

2 475 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 1373 m3fub

Gran 860 m3fub

2 357 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 26 augusti 2022

Gran 1995 m3fub

Tall 114 m3fub

2 343 m3fub
Leveransrotköp
Slutavverkning
Slutdatum: 14 september 2022

Gran 1367 m3fub

Tall 507 m3fub

Björk 136 m3fub

2 268 m3fub
Leveransrotköp
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 1224 m3fub

Tall 207 m3fub

2 185 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 1515 m3fub

Gran 541 m3fub

2 164 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 1467 m3fub

Gran 489 m3fub

2 038 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 1139 m3fub

Gran 795 m3fub

2 006 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 26 augusti 2022

Gran 824 m3fub

Tall 782 m3fub

1 964 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 1140 m3fub

Gran 760 m3fub

1 900 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 augusti 2022

Gran 1858 m3fub

1 858 m3fub
Leveransrotköp
Slutavverkning
Slutdatum: 8 september 2022

Gran 1190 m3fub

Tall 340 m3fub

1 700 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 1318 m3fub

Gran 273 m3fub

1 614 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 augusti 2022

Gran 767 m3fub

Tall 585 m3fub

1 544 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 7 september 2022

Gran 1151 m3fub

Tall 343 m3fub

1 509 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 23 augusti 2022

Gran 1343 m3fub

Tall 118 m3fub

1 500 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 1500 m3fub

1 500 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 1415 m3fub

Tall 55 m3fub

1 470 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 1054 m3fub

Gran 132 m3fub

1 318 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 652 m3fub

Gran 535 m3fub

1 304 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 748 m3fub

Tall 478 m3fub

1 299 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 augusti 2022

Gran 1104 m3fub

Tall 194 m3fub

1 298 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 587 m3fub

Tall 579 m3fub

1 297 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 26 augusti 2022

Gran 809 m3fub

1 079 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 30 september 2022

Tall 907 m3fub

Gran 18 m3fub

936 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 705 m3fub

873 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 872 m3fub

872 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 667 m3fub

Gran 120 m3fub

836 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 15 september 2022

Gran 464 m3fub

Tall 298 m3fub

830 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 656 m3fub

Tall 122 m3fub

819 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 7 september 2022

Tall 612 m3fub

Gran 194 m3fub

806 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 800 m3fub

800 m3fub
Leveransrotköp
Slutavverkning
Slutdatum: 22 september 2022

Gran 611 m3fub

Tall 76 m3fub

763 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2022

Gran 736 m3fub

736 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 510 m3fub

Gran 168 m3fub

726 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 532 m3fub

Gran 155 m3fub

692 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 680 m3fub

680 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 augusti 2022

Gran 532 m3fub

Tall 100 m3fub

665 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 393 m3fub

Gran 262 m3fub

655 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 augusti 2022

Gran 229 m3fub

Tall 136 m3fub

624 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 618 m3fub

618 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 469 m3fub

Tall 59 m3fub

587 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 443 m3fub

Tall 56 m3fub

554 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 541 m3fub

541 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 285 m3fub

Gran 198 m3fub

532 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 274 m3fub

Tall 154 m3fub

444 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 300 m3fub

Asp 96 m3fub

Tall 21 m3fub

417 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 2 september 2022

Tall 275 m3fub

Gran 63 m3fub

391 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2022

Björk 186 m3fub

Tall 167 m3fub

Gran 19 m3fub

372 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 280 m3fub

Tall 35 m3fub

350 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 265 m3fub

Gran 57 m3fub

332 m3fub
Leveransrotköp
Slutavverkning
Slutdatum: 15 september 2022

Tall 171 m3fub

Gran 82 m3fub

307 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 270 m3fub

Tall 14 m3fub

299 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 295 m3fub

295 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 226 m3fub

Tall 26 m3fub

252 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 221 m3fub

221 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 149 m3fub

Tall 58 m3fub

207 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 95 m3fub

Gran 81 m3fub

202 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 augusti 2022

Tall 179 m3fub

Gran 16 m3fub

199 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 131 m3fub

Gran 15 m3fub

146 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 78 m3fub

Tall 52 m3fub

130 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022
50 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 30 september 2022
37 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 25 augusti 2022