None
Skogskompis
Posted: 11 september 2018

Skogskompis - Skogsmarkspriser går uppåt

Skogskompis 11 September 2018

Förra veckan släppte LRF Konsults sin prisstatisk på skogsmark och trenden är tydlig, priserna fortsatte att stiga under första halvåret. Ser man på hela landet kostar en skogskubikmeter i genomsnitt 422 kr, vilket är en ökning på 0,5 % sedan årsskiftet. Kollar man på olika delar av landet ser vi självklart en skillnad i priset. Dyrast i söder och billigast i norr. 

Intressant är att titta på vad man får för 3 miljoner kr i olika delar i landet.

I norr får du 114 ha och 10 900 m3sk

I mellan får du 50 ha och 7200 m3sk

Och i syd, 31 ha och 4900 m3sk

Slutsatser från det är ganska enkelt att dra, fler intressenter, bättre bonitet, närmare storstadsregioner och på många plaster fler förbrukare av vedråvara.

För det mesta så pratar vi om skogsägaren som en äldre person som ägt skogen länge. Självklart finns det många såna skogsägare, men vi ser även att andelen förstagångsköpare av skog står för ca 35 % av affärerna. Har får vi ofta en helt ny kategori med människor som äger skog och har tydliga mål med ägandet och driver det högst affärsmässigt. Och att denna grupp inte följer med den digitala utvecklingen är svårt att inte anta. 

Vill man köpa skog, vilket jag tycker man ska, måste man sätta sig ner innan och fundera på varför. Framtida pension, pengar nu, sommarstuga, verka för ett hållbart samhälle? Anledningarna kan vara många och ibland inte helt lätt att kompromissa. När man sedan börjar leta är bland det viktigaste att titta på boniteten, dvs hur bra växer det. Självklart växer det bästa i södra Sverige, och det återspeglas i priserna på skogsmark. Men börjar man leta mer noggrant kan man hitta fastigheter i andra delar av landet med förvånansvärt bra tillväxt. Det kan vara speciella förutsättningar just där, ett sluttande område med rörligt markvatten och bra mineraler. Sen är det alltid bra att analysera infrastrukturen, på fastigheten gällande vägar och markförutsättningar och på en större nivå, vilka industrier finns i närheten. Finns det utlastningsställen för järnväg. Alltså saker som gynna många köpare och enkel logistik!

Bonitet är som räntan på en kapitalinvestering, så leta en skog med hög tillväxt!

Läs hela rapporten från LRF genom att klicka här!