Skogskompis
Posted: 12 september 2019

Skogskompis - Värdering

Värdera din skog?

 

Att ha koll på värdet på sin lägenhet eller sitt hus är nästan en självklarhet för oss som är inne i på bostadsmarknaden idag. Men hur är det egentligen bland de som har förmånen att ägas skog? Och varför behöver man egentligen värdera den. Det löpande kassaflödet kommer ju oftast från virke.
Vi träffade Gustaf Bernström på LRF Konsult som dagligen jobbar med att sätta rätt värde på skogs och lantbruksegendomar. Och precis som Gustaf säger är det bra att ha en värdering om man ska ta upp ett lån, göra ett generationsskifte, göra ett till köp eller kanske en försäljning.

Gustaf går igenom de olika moment som görs och man kan ganska enkelt förstå att för att göra detta krävas både rätt data, kunskap och utrustning.

Vi kommer även in på hur priset på skogsmark har utvecklats under första halvåret 2019. Där kan bland annat se ut uppgång på skogsmark i södra delarna i Sverige och viss nergång i norr. Anledningen till uppgången i söder kan delvis härleda till att efterfrågan fortfarande är större än utbudet och att man vädersätter ägande av skog men än bara till direktavkastningen. Och i delar av Norrland ser man en nergång, men med viss variation. T ex vid fastigheter när kusten är prisbilden något annorlunda.
Vill du läsa mer om utveckling av skogsmarkspriser så klickar du här och för att se inslag med Gustaf så tittar du här!