Skogskompis
Posted: 14 maj 2019

Skogskompis - Skogsvård

Skogsvårdssäsongen är igång

I de södra delarna av landet har planteringen var i igång i några veckor. Enligt rapporter från skogen fortlöper arbetet på bra, trots en stundtals varm vår med torka på många ställen. En flaskhals för många är att markberedningen ligger eftersom många maskiner stod stilla när det var som torras.

Vi har träffat Sundins skogsplantor och Denny Ruden på DR Skog. Han har i gång ett 20-tal personer som just nu planterar och under de andra delarna av året utför andra skogsvårdsåtgärder. Sundins skogsplantor har varit aktiva sedan mitten av 90-talet och sysselsätter idag nästa 150 personer på helårsbasis, i stora delar av Götaland.

När man som markägare fått sin nya skog planterad är det viktigt att följa upp. Dels att arbete har utförts enligt sin beställning, men även efter första sommaren för att se att plantorna inte har torkat. För att göra en bra och effektiv inventering kan du läsa mer här: https://www.skogskunskap.se/aga-skog/skogsbrukets-grunder/foryngring/atervaxtkontroll/

Att sedan gå runt under sommaren i det nyplanterade området och kolla så inte snytbaggen är framme eller att torkan tar hårt och också värdefullt.

Framåt hösten kan det mycket väl vara aktuellt att vildskydda plantorna så din investering inte blir uppäten av skogens djur. Vill du se mer om olika plantyper kan du kolla på detta