None
Skogskompis
Posted: 29 april 2019

Skogskompis - Skogsbränder

Skogsbränder

Den tidiga torkan har gjort att det råder stor brandrisk på flera håll i landet och vi ser tyvärr att det brinner på flera platser. Detta är självklart förödande och en flashback på förra sommarens bränder.

Som skogsägare är man alltid vaksam och orolig att det ska börja brinna, men vad kan man göra? Några enkla konkreta saker kommer här:

Håll koll på brandrisknivåer, finns på SMHIs hemsida.

Kolla även Skogsstyrelsens hemsidan för att få information.

Säkerställ att det skogsbolag du anlitar har en brandriskrutin.

Se till om du har maskiner på fastigheten att de har med sig rätt utrustning för att släcka en ev. brand.

Se även till att maskinerna inte har band och kedjor på då dessa lätt kan skapa gnistor som lätt antänder.

Kan du planera skogsbruket så var på platser som är fuktigare, mer växtlighet och ligger tillgängligt från bilväg.

Man kan även anpassa arbetet så man kör på nätter och tidigt på morgonen, då det är ofta är mer fuktigt ute

Ha även med släckutrustning om du är ute med motorsågen eller röjsågen.

Ha koll på var du är, ha kartkoordinater där du arbetar så du enkelt kan larma och något händer.

Och som alltid är det bra att inte vara ensam när man jobbar i skogen.

Ha översikt på det arbetsområde, en brand kan ligga och pyra länge innan den tar fart.

Var ute i skogen, se och lukta. Samarbeta med grannar och stäm av läget.

Är riskerna för stora, avbryt då arbetet!

På Skogstyrelsens.se och smhi.se kan du få mer information om aktuell brandrisk. Ta alltid en titt där innan du påbörjar ett arbete.

https://www.smhi.se/vadret/vadret-i-sverige/brandriskkartor-5-dygn/

https://www.skogsstyrelsen.se/bruka-skog/skogsskador/skogsbrander/