None
Skogskompis
Posted: 6 februari 2019

Skogskompis - Skogsbilväg

Att ha en värdefull skog är inte bara att ha fina bestånd med bra träd. Utan de gäller även att ha bra infrastruktur. Både för att komma åt virket kostnadseffektivt, samt för jakt och fritid. Detta får man genom att bygga och att underhålla vägarna. Allt för ofta görs vägunderhåll och förbättringar alldeles för nära eller till och med under en åtgärd.

Detta blir ofta dyrt och då inte gjort för ett längre perspektiv. Därför ska man hela tiden se till att ha en plan för hur vägar ska skötas och underhållas. Detta är sällan något som man helt själv är delaktig i utan även involverar grannar, då vägar ofta går över fler marker.