None
Posted: 15 oktober 2018

Skogskompis - Skogen och viltet

Oktober och jakt hör ihop för många. Andra måndagen i oktober går älgjakten igång i södra delarna av landet och i de norra delarna har de varit igång ett tag.

Viltet och skogen är ofta uppe på agendan på flera håll. De som värnar om skogsbruket anser ofta att det är för mycket älg och skadorna på skogen för stora och kostsamma. Gran planteras på tallmark bara för att säkra en föryngring. Från jägarhåll kan man höra att det är för lite älg i markerna medan naturvårdsintessenter ofta anser att det är för mycket älg, vilket hotar förekomsten av träd och buskar som är älgens naturliga föda.

Men vad är egentligen rätt, finns det något svar på denna fråga? Svaret är väl som ofta, det beror på?

Älgen och viltet kan skada skogen och minska förekomsten av rönn, asp, sälg och ek, inget snack om det. Men en bra viltstam kan även ge intäkter till följd av högre jaktarrenden och dessutom kommer fler ut i skogen. Men visst vill vi ha rätt träslag på rätt mark, så bara för att det är mycket älg får man inte sluta satsa på tall. För att få inspiration och tips på hur man kan göra för att ha fina skogar, hög biologisk mångfald och en bra viltstam kommer här några enkla tips:

- Spara i alla åtgärder i skogen rönn, asp och sälg.

- Röj fram områden där förekomsten av bra viltfoder kan finnas, runt gamla torpställen, gamla inägor och vattenhål.

- Städa inte bort tidigare betade tallar, toppa dem istället så andelen grönkrona ökar.

- Där det är lämpligt att självföryngra med tall gör det. Förhoppningsvis ges ett stort plantuppslag vilket är bra inför framtida utställning av skadefria träd och samtidigt foder åt viltet.

- Viltbehandla kan man göra men det kostar en del och bör göras under flera år. Hitta ett arbetssätt som passar din fastighet. Kanske räcker det med att vissa områden behandlas?

- Planera om det är möjligt att avverka tall och löv på senhösten eller vinter. Se till att ris och toppar hamnar högt på marken och inte körs på med maskinerna. Detta är ett perfekt skafferi åt viltet när snön ligger på marken.

- Undersök hur man kan stödutfodra, det räcker oftast inte bra med att ställa ut en ensilge-bal. Viktigt att kartlägga vad är lämpligt foder, när detska ställas ut och vilken mängd.

- Sköt era vägkanter så att det finns ett bra uppslag och örter och gräs där, ibland säger man ju att vägrenen är den ”sista ängen”

- Skjut den tilldelning ni fått från älgskötselområdet, ansök om utökad tilldelning om viltskadorna är stora.

- Plantera rätt planta på rätt mark, på sikt kommer det inte löna sig att plantera gran på torra tallmarker.

- Se till att sätta krav på era jaktarrenadoter så att de förvaltar viltstammar väl.

- Nyttja viltet som en inkomstkälla och säkerställ att jaktarrendet är marknadsmässigt.

Det finns stora möjligheter att anpassa skötseln av skogen så att träden blir fina och värdefulla samtidigt som man har fina älgstammar, hög biologisk mångfald och möjlighet till mer intäkter som från ökande arrenden.

Vill du läsa mer om hur man kan anpassa skogsbruket, klicka här.