Skogskompis
Posted: 19 juli 2019

Skogskompis - Markskoningsgruppen

Skogsnäringen i Sverige är omfattande och har ett stort omfång, allt från den mindre enskilde skogsägaren till de stora skogsindustrierna. Men den omfattar även många entreprenörer som driver och utvecklar sina bolag. I detta avsnitt har vi träffar markskoningsgruppen och för höra mer om hur de driver sitt bolag. 

Möt Markskoningsgruppen: 

Markskoningsgruppen är ett ungt bolag som leds av Niklas Lundberg, 25 år gammal eller kanske vi ska säga ung. Ofta så är skogsentreprenörer äldre. Niklas har drivit detta bolag sedan han gick i skolan och det har nu varit aktivt i över 5 år. Detta tycker jag är otroligt roligt att se, då unga personer väljer att satsa på en av våra allra viktigaste näringar. Bredden på Markskoningsgruppen är stor både gällande tjänster de utför och kunder/markägare som anlitar dem. Det skall även tilläggas att offentliga aktörer som exempelvis Länsstyrelser och kommuner också är återkommande kunder. De sistnämnda har oftast helt andra krav och behov gällande naturvårdsåtgärder till skillnad från de privata ägarna. Precis som många andra skogsentreprenörer verkar de över ett stort område och befinner sig just nu i en tillväxtfas. Se klippet ovan för att höra vad Niklas har att berätta om sitt företag och om vikten att ha en bred bas att stå på för att för hela tiden utveckla sitt företag.