Skogskompis
Posted: 16 augusti 2019

Skogskompis - Interagro

Skogen är ett skafferi, just nu kan vi plocka svamp och bär samt att det nya jaktåret har börjat. En perfekt plats för oss människor att fylla på våra lager inför vintern. Även för djuren är skogen ett skafferi där de hittar sin föda, men som bekant kan de inte plocka och lagra på samma sätt som vi människor, utan det handlar mest om att äta det som går för årstiden. Under vår och sommar återfinns ett stort utbud av växter och örter, men när hösten och vintern kommer övergår födointaget mer till buskar och träd. Då står gärna plantskog på menyn och då gärna de plantor som man har investerat i för att säkerställa föryngringen av skogen.

Vad kan man då göra för att inte drabbas av viltbetning på sin skog?  I tidigare avsnitt av Skogskompis har vi pratat om att i röjningar lämna kvar buskar och träd som djuren äter hellre än gran och tall. För att då hålla viltstammarna på hållbara nivåer. Men ibland räcker inte detta, utan då återstår det egentligen bara två alternativ, detta ena är att behandla plantorna i fält med en viltrepelent, dvs ett medel som avskräcker viltet att beta på toppskotten på plantorna. Detta görs när tillväxten avstannat för hösten, genom att man sprutar på ett medel eller förhand. Detta är ett bra alternativ, men bör upprepas under flera år tills träden nått en sådan höjd att viltet inte kommer åt att beta toppskotten. Samtidigt kan viltet gå fritt och beta på de träd och buskar som inte är behandlade. 
Ett annat alternativ är att hägna ute viltet från det område som man har föryngrat. Detta gör man genom att sätta upp ett så kallat vilthäng. Det är ett stängsel som är så högt att viltet inte kan hoppa över. Åtgärden är väldigt effektiv, men kräver dels stor arbetsinsats både vid byggnationen och när men sedan ska ta ner stängslet. Samt att man har svårare att nyttja denna mark till annat under den tid som stängslet är uppe.

Vi träffade Pontus Svinhufvud på InterAgro vid deras försöksyta på Svenska Jägarförbundet fastighet Öster Malma. Där har man vid en tallplantering gjort tre olika referensytor. På den första har man inte gjort några åtgärder för att skydda plantorna mot betning, på det andra har man sprutat med viltrepelent och på det tredje har man satt ett hägn. I klippet kan ni höra och se hur resultat blivit . Kolla extra på den drönarfilm vi har på området där man tydligt ser hur stor förödelsen kan bli om man inte vidtar åtgärder för att minska betestrycket.