None
Skogskompis
Posted: 15 oktober 2018

Skogskompis - Granbarkborren

Granbarkborren - vad ska man göra?

De största angreppen återfinns i sydöstra delarna av södra Sverige, främst östra Kronoberg, Blekinge och Kalmar. Men rapporter om andra delar av Sverige förekommer.

Hur ser man angreppen:

Träden blir rödbruna och barken faller av. I dessa träd finns barkborren redan, men högst troligt at det är angrepp även i angränsande träd.

Hur ska du agera?

-    Ta dig tid och agera lugnt.

-    Ut i skogen och leta i, börja med de äldre granbestånden, sedan gallringsbestånden.

-    Var extra vaksam på torra marker och gamla hyggeskanter.

-    Märk ut träden. Om du misstänker angrepp i ett större område, snitsla in det.

-    Gör en avverkningsanmälan om området är större än 0,5 ha.

-    Trots att virkesvärdet är försämrat går det att göra affär på granbarkborrat-virke, så konkurrensutsätt ditt virke! De flesta aktörerna har specialsortiment för detta virke.

-    Är det enstaka träd ska dessa barkas om de ska lämnas i skogen.

-    Var noga med upparbetningen så alla potentiella riskträd tas ut i skogen.

-    Fortsätt att gå i skogen och bevaka så det inte blir några nya angrepp efter vintern.

Kort om granbarkborren:

Är en insekt som skadar granskog. Hanen känner av stressade granar och borrar sig in i den. Granen börjar då att dränka borrhålen med kåda, då bildar borren ett feromon som lockar fler borrar till trädet. Detta lockar fler borrar och trädet börjar producera mer kåda för att täppa till hålen. Borrarna brukar vinna denna kamp och kallar på honorna som sedan kryper in i hålen och förökar sig.