None
Skogskompis
Posted: 21 februari 2019

Skogskompis - Skogen i Österrike

Skogen är för Sverige väldigt viktigt, både för den enskilda markägaren men även för landet i stort. Inte minst med tanke de exportintäkter skog ger. I detta avsnitt gör vi ett nedslag mitt i Tyrolen och den lilla alpbyn Kappl och ger en lite internationell utblick och besöker skogen i Österrike.

När man säger Österrike tänker förmodligen de flesta på Alper, snö och joddel. Men Österrike som skogsland ska man inte förringa. För oss nordbor är det väldigt intressant att den dagen Sverige, Finland och Österrike blev medlemmar i EU fördubblades skogsarealen inom unionen. I Österrike finner man nordiska bolag med verksamhet, som Stora Enso. Även  SCA hade tidigare ett bruk i Laarkirchen som man idag har sålt till Heinzel group. Tittar man på andra aktörer i Österrike återfinner man b la Klausner Group som redan 1918 startade en såg i Oberndorf, Tyrolen. Idag har man försäljning i större delen av världen och man har fortfarande sitt försäljningskontor i alpstaden Oberndorf.

Att bruka skog i Österrike innebär en hel del andra förutsättning än vad vi är vana med i Sverige. I stora delar är terrängen en stor utmaning. Inte minst rent tekniskt för att komma åt virket på de branta slutningarna. Men även för att avverka på ett sådan sätt att man minimerar risker för att laviner, då skogen på många ställen håller kvar snön på bergssidorna. Man ser en hel del plockhuggning och för oss höga stubbar. Vintern gör även att det på flera ställen endast är möjligt att avverka under barmarksperioden. Då man inte kommer upp i skogen, trots byggda vägar. Sen ser man även i bergsbyarna att det är en hel del småskalighet i brukandet av skogen. Man hugger träd för att ha till eget byggande och till uppvärmning av husen. De vanligaste trädslagen är gran, lärk och tall. Vilket även återspeglas i byggnadskonstruktioner. 
Just småskaligheten är även något som kännetecknar lantbruket i dessa delar. Ofta har man ett mindre antal kor, som under vintern är nere i byn, men på sommaren flyttas upp till fädbodslikande anläggningar. Som under vinter ligger öde eller nyttjas i turistindustrin. Vill man besöka en spektakulär restaurang där man under middagen kan titta ner i ladugården ska man besöka Stanglwirt i Going am Wilden Kasier. 

Att besöka skogen i ett alpland ger en insikt i att våra förutsättningar i Sverige är väldigt goda, trots längre transportavstånd. Både till vår industri och ut på världsmarknaden.