None
Nyheter
Posted: 15 februari 2019

Nyhetsbrev 15/2 - 19

Hej igen!

Nu befinner vi oss i mitten av februari och vi går mot ljusare tider. Under veckan som gått så har vi bland annat spelat in två nya avsnitt av Skogskompis och Virkesstudion samt att vi höll ett föredrag på Lantmäteriets temadag.

Fler kommuner väljer att använda sig av Virkesbörsen!

Vi är glada och stolta att ytterligare en kommun har valt att använda sig av Virkesbörsen vid försäljning av deras virke. Som offentlig aktör är det viktigt att agera på ett öppet och transparent sätt. Denna gång är det Botkyrka som lagt upp sitt leveransvirke på Virkesbörsen. Vi tycker så klart att det är extra roligt när kommuner väljer att använda sig av oss för att effektivisera sina affärer samt att bibehålla transparens vid försäljning av sin skog.

Finansrapport – Q4

Nu har vi på Virkesbörsen släppt vår efterlängtade kvartalsjämförelse för Q4 2018. Den innehåller i sedvanlig ordning Bergs Timber, Billerudkorsnäs, Holmen, Mellanskog, SCA, Setra, Sveaskog, StoraEnso, Södra Skogsägarna, Norra, Norrskog som vi undersökt. Rapporten i sin helhet går att hitta här och vi kan garantera trevlig läsning för de intresserade. 2018 blev ett väldigt bra år för de skogsindustriella bolagen, även om konjunkturen kulminerade och lönsamheten vek på bred front under den andra halvan av 2018.

Temadag på Lantmäteriet

I veckan så var Virkesbörsens VD Adam Aljaraidah på lantmäteriets temadag ”Fastighetsvärdering – Skog” och berättade om hur Virkesbörsen är den perfekta plattformen att använda vid försäljning av sin skogsråvara/virke och hur mycket värde det finns i en mer transparent virkesmarknad.

Föredraget genererade stort intresse och många intressanta frågor, det konstaterades att det finns stor potential i att förbättra det digitala flödet kring virkesaffärerna med avsände på information som exempelvis kartmaterial.

Virkesstudion – Ny Teknik

I veckans avsnitt så avkunnas tekniska hjälpmedel och hur de kan driva skogsbruket framåt. AR, 3D-skrivare, smarta klockor och drönare är bara ett axplock av de digitala verktyg som går att använda för att effektivisera skogsbruket.
Carl Johan och Per diskuterar även marknadsläget för virke med prissänkningar på sågtimmer.

Slutligen: Är ekoparken i Omberg världens vackraste skog? Vad tycker ni? Maila oss på virkesstudion@virkesborsen.se och berätta vad ni tycker.

Skogskompis – Skogsbilvägar

Att ha en värdefull skog är inte bara att ha fina bestånd med bra träd. Utan de gäller även att ha bra infrastruktur. Både för att komma åt virket kostnadseffektivt, samt för jakt och fritid. Detta får man genom att bygga och att underhålla vägarna.
Se det senaste avsnittet av Skogskompis om skogsbilväg och läs hela inlägget på länken i kommentar!