None
Nyheter
Posted: 19 mars 2018

Ännu ett av Svenska kyrkans stift väljer Virkesbörsen

Ännu ett av Svenska kyrkans stift väljer Virkesbörsen

Växjö stift valde att använda sig av Virkesbörsen i början av året för att sälja sina rotposter. Vårt samarbete resulterade i att Växjö stift kunde få in fler anbud, nå ut till fler köpare än de tidigare gjort samt att de fick ett bättre pris jämfört med tidigare försäljningar. Ryktet om framgången spred sig och nu, två månader efter så har Göteborgs stift beslutat sig för att också använda Virkesbörsen.

Likt Växjö stift så har Göteborgs stift tidigare skickat ut sina virkesposter via brev till köpare som de känt till.  Genom att använda sig av Virkesbörsen så kan nu Göteborgs Stift digitalisera sina annonser och nå ut till betydligt fler köpare, både svenska och internationella. Den totala volymen för dessa poster uppgår till 12878m3fub och består av gran och tall.

Med hjälp av Virkesbörsen så kan Göteborgs stift förenkla sin administration och i lugn och ro jämföra alla inkommande anbud och säkerställa att de når alla potentiella köpare.

”Efter det lyckade genomförandet med Växjö stift känns det väldigt roligt att Göteborgs stift väljer virkesbörsen och ser värdet med en transparent och effektiv virkesmarknad, vilket Virkesbörsen bidrar till” säger Adam Aljaraidah, VD på Virkesbörsen.

Posterna från Göteborgs stift publiceras den 19:e mars och sista anbudsdag är den 9:e april.