None
Market information
Posted: 5 mars 2020

Virkesprisindikatorn februari 2020

Virkesprisindikatorn:

Virkesprisindikatorn fortsatte uppåt i februari, det förtydligar trenden om en stabilisering på virkesmarknaden, men ännu ses inga effekter av Coronaviruset. Flertalet av de underliggande indikatorerna fortsatte att förbättras under februari. Undantaget var exportprisindex som sjönk dels för papper och massa, men också för trävaror jämfört med föregående månad. Utöver detta så försvagades sentimentet inom byggsektorn enligt KI, samt inköpschefsindex i USA. Där nämner inköpscheferna att Coronaviruset påverkar de globala leveranskedjorna negativt. En annan faktor som adderar till osäkerheterna i omvärlden är det kommande amerikanska presidentvalet.

Virkesprisindikatorn har förbättrats succesivt sedan oktober 2019. Effekterna av Coronaviruset har vi fortfarande framför oss, med stora osäkerheter i omvärlden vilket har avspeglat sig i några av indikatorerna under februari månad.

Virkesprisindikatorn steg till 100,77 från 100,71 i januari.*

BNP-utveckling:

Svensk BNP växte med 0,2% under Q4 jämfört med Q3 2019. Det visar på fortsatt tillväxt, om än på en låg nivå. Effekter av Coronautbrottet syns ännu inte i BNP-utvecklingen.

Valutor:

Under februari månad har Kronan försvagats mot de jämförda handelsvalutorna.

Klicka här för att ladda Virkesprisindikatorn


* Virkesprisindikatorn justeras bakåt om de underliggande indikatorerna uppdateras.