Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (31):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter
31 pågående auktioner. Klicka på annons nedan:

Tall 3339 m3fub

Gran 477 m3fub

4,770 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 14, 2024

Tall 2787 m3fub

Gran 447 m3fub

3,440 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 7, 2024

Gran 2595 m3fub

Tall 55 m3fub

2,732 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 7, 2024

Gran 960 m3fub

Tall 679 m3fub

1,656 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 14, 2024

Tall 1168 m3fub

Gran 416 m3fub

1,600 m3fub
Leveransrotköp
Slutavverkning
Slutdatum: March 14, 2024

Tall 1425 m3fub

Björk 75 m3fub

1,500 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 14, 2024

Tall 847 m3fub

Gran 423 m3fub

1,411 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 14, 2024

Tall 1075 m3fub

Gran 325 m3fub

1,400 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 6, 2024

Gran 1038 m3fub

Tall 276 m3fub

1,383 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 7, 2024

Tall 820 m3fub

Gran 546 m3fub

1,366 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 14, 2024

Gran 602 m3fub

Tall 460 m3fub

1,180 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 7, 2024

Tall 1014 m3fub

Gran 54 m3fub

1,068 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 21, 2024

Gran 284 m3fub

Tall 240 m3fub

631 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 21, 2024

Tall 267 m3fub

Gran 251 m3fub

613 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: March 21, 2024

Tall 490 m3fub

Gran 57 m3fub

570 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 20, 2024

Tall 366 m3fub

Gran 46 m3fub

458 m3fub
Leveransrotköp
Slutavverkning
Slutdatum: March 14, 2024

Gran 9 m3fub

445 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 4, 2024

Tall 234 m3fub

Gran 72 m3fub

420 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: March 20, 2024

Tall 400 m3fub

400 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: March 7, 2024

Tall 123 m3fub

Gran 123 m3fub

369 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: March 14, 2024

Tall 22 m3fub

Gran 15 m3fub

367 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: April 21, 2024

Tall 260 m3fub

Gran 15 m3fub

306 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: March 7, 2024

Tall 198 m3fub

Gran 36 m3fub

237 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 7, 2024

Tall 118 m3fub

Gran 49 m3fub

236 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 14, 2024

Tall 130 m3fub

Gran 66 m3fub

218 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 14, 2024

Gran 105 m3fub

Tall 7 m3fub

132 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: March 6, 2024

Tall 27 m3fub

Gran 22 m3fub

113 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: April 21, 2024

Tall 100 m3fub

100 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: March 21, 2024

Gran 94 m3fub

94 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: March 21, 2024

Tall 46 m3fub

Gran 24 m3fub

72 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: March 7, 2024

Tall 29 m3fub

29 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: March 21, 2024