Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (24):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter

Gran 4351 m3fub

Tall 381 m3fub

5 139 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 5000 m3fub

5 000 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 1 september 2021

Tall 2394 m3fub

Gran 2394 m3fub

4 987 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 3470 m3fub

Tall 992 m3fub

4 958 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 3600 m3fub

Tall 400 m3fub

4 000 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Tall 1863 m3fub

Gran 1223 m3fub

3 334 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 1292 m3fub

1 292 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 1009 m3fub

Tall 215 m3fub

1 262 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 1200 m3fub

1 200 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 1170 m3fub

1 170 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Tall 772 m3fub

Gran 302 m3fub

1 118 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 895 m3fub

Tall 191 m3fub

1 086 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 978 m3fub

Tall 52 m3fub

1 051 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 600 m3fub

Tall 400 m3fub

1 000 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 996 m3fub

996 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Tall 822 m3fub

Gran 88 m3fub

930 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 5 september 2021

Gran 640 m3fub

Tall 202 m3fub

865 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 581 m3fub

Tall 145 m3fub

726 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 530 m3fub

530 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Tall 335 m3fub

Gran 52 m3fub

516 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 440 m3fub

449 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Tall 382 m3fub

382 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 263 m3fub

Tall 75 m3fub

355 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2021

Gran 100 m3fub

100 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2021