Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (30):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter

Tall 2100 m3fub

Gran 1225 m3fub

3 500 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 15 oktober 2020

Gran 2160 m3fub

Tall 630 m3fub

3 000 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 31 augusti 2020

Tall 1540 m3fub

Gran 550 m3fub

2 200 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 21 september 2020

Gran 637 m3fub

Tall 367 m3fub

1 080 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 11 september 2020

Tall 500 m3fub

Gran 400 m3fub

1 000 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 25 september 2020

Gran 638 m3fub

Tall 182 m3fub

911 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 19 augusti 2020

Tall 516 m3fub

Gran 343 m3fub

859 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 15 september 2020

Gran 586 m3fub

Tall 36 m3fub

732 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2020

Gran 637 m3fub

Tall 6 m3fub

670 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 15 september 2020

Gran 501 m3fub

Tall 55 m3fub

556 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 23 september 2020

Gran 540 m3fub

540 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 27 augusti 2020

Gran 210 m3fub

Björk 76 m3fub

Asp 60 m3fub

497 m3fub
Avverkningsuppdrag
Övrig avverkning
Slutdatum: 15 augusti 2020

Gran 323 m3fub

351 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 17 september 2020

Tall 265 m3fub

Gran 66 m3fub

331 m3fub
Avverkningsuppdrag
Övrig avverkning
Slutdatum: 30 september 2020

Tall 281 m3fub

Gran 17 m3fub

321 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 3 september 2020

Gran 287 m3fub

Tall 31 m3fub

318 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 15 september 2020

Tall 157 m3fub

Gran 141 m3fub

314 m3fub
Avverkningsuppdrag
Övrig avverkning
Slutdatum: 16 september 2020

Gran 120 m3fub

Tall 60 m3fub

300 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 oktober 2020

Tall 130 m3fub

Gran 41 m3fub

249 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 september 2020

Tall 112 m3fub

Gran 98 m3fub

229 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 17 september 2020

Gran 221 m3fub

221 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 september 2020
193 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 27 augusti 2020

Gran 87 m3fub

Tall 70 m3fub

175 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 22 september 2020

Gran 103 m3fub

109 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 17 september 2020

Tall 82 m3fub

82 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 15 september 2020

Gran 57 m3fub

57 m3fub
Avverkningsuppdrag
Övrig avverkning
Slutdatum: 17 september 2020

Tall 50 m3fub

50 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2020

Tall 21 m3fub

Gran 21 m3fub

44 m3fub
Avverkningsuppdrag
Övrig avverkning
Slutdatum: 31 augusti 2020

Tall 20 m3fub

Gran 12 m3fub

37 m3fub
Rotpost
Gallring
Slutdatum: 17 september 2020
30 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 15 september 2020