Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (31):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter

Tall 107 m3fub

Gran 92 m3fub

Björk 7 m3fub

216 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 12 april 2020

Tall 50 m3fub

Gran 35 m3fub

Björk 1 m3fub

95 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 12 april 2020

Gran 165 m3fub

414 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 12 april 2020

Bok 187 m3fub

Ek 50 m3fub

Gran 11 m3fub

248 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 15 april 2020

Gran 10 m3fub

10 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 16 april 2020

Al 40 m3fub

40 m3fub
Avverkningsuppdrag
Övrig avverkning
Slutdatum: 17 april 2020

Gran 231 m3fub

Tall 32 m3fub

329 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 17 april 2020

Gran 900 m3fub

Tall 810 m3fub

1 800 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 17 april 2020

Gran 201 m3fub

Tall 83 m3fub

774 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 17 april 2020

Gran 165 m3fub

165 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 17 april 2020

Gran 530 m3fub

663 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 23 april 2020

Gran 926 m3fub

Tall 268 m3fub

Al 72 m3fub

1 298 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 23 april 2020

Gran 398 m3fub

Tall 46 m3fub

468 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 24 april 2020

Tall 82 m3fub

Gran 82 m3fub

164 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 24 april 2020

Tall 951 m3fub

Gran 607 m3fub

1 572 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 25 april 2020

Tall 63 m3fub

63 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 25 april 2020

Tall 1215 m3fub

Gran 372 m3fub

1 587 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 29 april 2020

Tall 295 m3fub

Gran 73 m3fub

368 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 29 april 2020

Tall 1757 m3fub

Gran 650 m3fub

2 407 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 29 april 2020

Tall 1333 m3fub

Gran 332 m3fub

1 665 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 29 april 2020

Tall 1140 m3fub

Gran 411 m3fub

1 627 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 29 april 2020

Björk 746 m3fub

746 m3fub
Avverkningsuppdrag
Övrig avverkning
Slutdatum: 30 april 2020

Gran 527 m3fub

Tall 22 m3fub

578 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2020
30 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2020

Gran 55 m3fub

Tall 13 m3fub

138 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 30 april 2020

Gran 5008 m3fub

Tall 1295 m3fub

8 027 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2020

Tall 825 m3fub

Gran 45 m3fub

916 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 april 2020

Tall 345 m3fub

Gran 255 m3fub

690 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 april 2020

Gran 193 m3fub

Tall 21 m3fub

214 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 5 maj 2020

Tall 828 m3fub

Gran 87 m3fub

935 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 15 maj 2020

Gran 41 m3fub

41 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 24 maj 2020