Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (25):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter

Tall 1332 m3fub

Gran 652 m3fub

2 460 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 oktober 2020

Gran 2078 m3fub

2 078 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 17 november 2020

Gran 1400 m3fub

Tall 600 m3fub

2 000 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 29 oktober 2020

Gran 1847 m3fub

Tall 18 m3fub

1 884 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 12 november 2020

Tall 1260 m3fub

Gran 450 m3fub

1 800 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 16 november 2020

Tall 1026 m3fub

Gran 598 m3fub

1 710 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 19 november 2020

Tall 1333 m3fub

Gran 332 m3fub

1 665 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 29 oktober 2020

Tall 1140 m3fub

Gran 411 m3fub

1 627 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 29 oktober 2020

Tall 918 m3fub

Gran 300 m3fub

1 608 m3fub
Avverkningsuppdrag
Övrig avverkning
Slutdatum: 16 november 2020

Tall 1215 m3fub

Gran 372 m3fub

1 587 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 29 oktober 2020

Gran 727 m3fub

Tall 391 m3fub

1 118 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 28 oktober 2020

Tall 597 m3fub

Gran 497 m3fub

1 094 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 29 oktober 2020

Gran 796 m3fub

796 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 29 oktober 2020

Gran 607 m3fub

Tall 67 m3fub

674 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 19 november 2020

Tall 655 m3fub

655 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 17 november 2020

Tall 500 m3fub

500 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 oktober 2020

Ek 450 m3fub

450 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 1 november 2020

Gran 280 m3fub

Tall 120 m3fub

400 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 2 november 2020

Gran 298 m3fub

Tall 73 m3fub

371 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 1 november 2020

Gran 120 m3fub

Tall 60 m3fub

300 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 oktober 2020

Gran 223 m3fub

Tall 23 m3fub

246 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 1 november 2020

Gran 100 m3fub

100 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 november 2020

Gran 85 m3fub

85 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 31 oktober 2020
42 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 31 oktober 2020
17 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 27 oktober 2020