Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (35):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter

Gran 2358 m3fub

Tall 1676 m3fub

4 150 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 9 februari 2021

Gran 3004 m3fub

Tall 188 m3fub

3 755 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 9 februari 2021

Tall 2323 m3fub

Gran 565 m3fub

2 947 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 29 januari 2021

Gran 2366 m3fub

2 491 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 8 februari 2021

Tall 1488 m3fub

Gran 769 m3fub

2 490 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 29 januari 2021

Gran 1390 m3fub

Tall 329 m3fub

2 000 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 28 januari 2021

Gran 1368 m3fub

Tall 74 m3fub

1 452 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 22 januari 2021

Tall 1007 m3fub

Gran 287 m3fub

1 439 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 18 februari 2021

Gran 810 m3fub

Tall 62 m3fub

1 246 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 29 januari 2021

Tall 600 m3fub

Gran 600 m3fub

1 200 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 25 januari 2021

Gran 1176 m3fub

Tall 24 m3fub

1 200 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 21 januari 2021

Tall 677 m3fub

Gran 395 m3fub

1 128 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 januari 2021

Tall 840 m3fub

Gran 270 m3fub

1 110 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 10 februari 2021

Gran 863 m3fub

Tall 215 m3fub

1 078 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 9 februari 2021

Gran 688 m3fub

Tall 230 m3fub

918 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 27 januari 2021

Gran 732 m3fub

Tall 32 m3fub

827 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 22 januari 2021

Gran 656 m3fub

Tall 22 m3fub

721 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 15 februari 2021

Gran 586 m3fub

Tall 107 m3fub

693 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 22 januari 2021

Gran 488 m3fub

Tall 163 m3fub

655 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 22 januari 2021

Gran 520 m3fub

Tall 130 m3fub

650 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 28 januari 2021

Gran 570 m3fub

Tall 18 m3fub

600 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 15 februari 2021

Gran 337 m3fub

Tall 245 m3fub

587 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 22 januari 2021

Gran 276 m3fub

Tall 200 m3fub

501 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 29 januari 2021

Gran 398 m3fub

Tall 100 m3fub

498 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 28 januari 2021

Gran 395 m3fub

Tall 99 m3fub

494 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 28 januari 2021

Gran 459 m3fub

Tall 24 m3fub

490 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 22 januari 2021

Gran 415 m3fub

415 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 28 januari 2021

Tall 378 m3fub

378 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 22 januari 2021

Gran 360 m3fub

360 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 20 januari 2021

Gran 199 m3fub

Tall 133 m3fub

332 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 15 februari 2021

Tall 144 m3fub

Gran 88 m3fub

258 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 29 januari 2021

Gran 25 m3fub

249 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 3 februari 2021
150 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 20 januari 2021

Gran 100 m3fub

100 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 5 februari 2021

Gran 74 m3fub

74 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 29 januari 2021