Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (24):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter

Gran 2762 m3fub

Tall 2427 m3fub

5 436 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 17 februari 2020

Tall 1640 m3fub

Gran 673 m3fub

2 601 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 17 februari 2020

Tall 272 m3fub

Gran 227 m3fub

499 m3fub
Avverkningsuppdrag
Övrig avverkning
Slutdatum: 17 februari 2020

Gran 597 m3fub

663 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 17 februari 2020

Tall 91 m3fub

Gran 57 m3fub

165 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 18 februari 2020

Tall 1016 m3fub

Gran 290 m3fub

1 451 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 18 februari 2020

Gran 165 m3fub

Tall 36 m3fub

207 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 19 februari 2020

Gran 507 m3fub

Tall 168 m3fub

844 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 20 februari 2020

Gran 311 m3fub

Tall 38 m3fub

388 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 20 februari 2020

Gran 311 m3fub

Tall 43 m3fub

443 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 20 februari 2020

Gran 157 m3fub

Tall 7 m3fub

164 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 21 februari 2020

Tall 1728 m3fub

Gran 1152 m3fub

2 880 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 27 februari 2020

Tall 50 m3fub

50 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 27 februari 2020

Tall 960 m3fub

Gran 640 m3fub

1 600 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 28 februari 2020

Gran 900 m3fub

Tall 100 m3fub

1 000 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 29 februari 2020

Tall 42 m3fub

Gran 42 m3fub

84 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 1 mars 2020

Gran 173 m3fub

Tall 61 m3fub

246 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 4 mars 2020

Tall 247 m3fub

Gran 240 m3fub

623 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 6 mars 2020

Tall 905 m3fub

Gran 203 m3fub

1 211 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 10 mars 2020

Gran 1235 m3fub

Tall 503 m3fub

1 738 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 11 mars 2020

Tall 68 m3fub

Gran 7 m3fub

84 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 16 mars 2020

Gran 571 m3fub

Tall 31 m3fub

618 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 16 mars 2020

Tall 196 m3fub

Gran 177 m3fub

415 m3fub
Leveransrotpost
Gallring
Slutdatum: 16 mars 2020

Gran 157 m3fub

Tall 42 m3fub

199 m3fub
Leveransrotpost
Gallring
Slutdatum: 16 mars 2020