Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (62):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter

Tall 5000 m3fub

5 000 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 19 oktober 2020

Gran 4187 m3fub

Tall 220 m3fub

4 407 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2020

Tall 2100 m3fub

Gran 1225 m3fub

3 500 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 15 oktober 2020

Gran 2987 m3fub

2 987 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 10 oktober 2020

Gran 2275 m3fub

Tall 218 m3fub

2 701 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 10 oktober 2020

Gran 1493 m3fub

Tall 746 m3fub

2 488 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2020

Tall 1058 m3fub

Gran 970 m3fub

2 319 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2020

Gran 2128 m3fub

Tall 111 m3fub

2 239 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 2 oktober 2020

Gran 2075 m3fub

2 075 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 16 oktober 2020

Gran 1147 m3fub

Tall 33 m3fub

1 197 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2020

Gran 870 m3fub

Tall 197 m3fub

1 193 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2020

Tall 1012 m3fub

Gran 112 m3fub

1 124 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 9 oktober 2020

Gran 998 m3fub

Tall 42 m3fub

1 077 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 28 september 2020

Tall 538 m3fub

Gran 538 m3fub

1 076 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 23 september 2020

Gran 628 m3fub

Tall 332 m3fub

1 034 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 9 oktober 2020

Tall 500 m3fub

Gran 400 m3fub

1 000 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 25 september 2020

Gran 698 m3fub

Tall 230 m3fub

983 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 28 september 2020

Gran 527 m3fub

879 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 24 september 2020

Gran 581 m3fub

Tall 116 m3fub

775 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 28 september 2020

Gran 566 m3fub

Tall 135 m3fub

749 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 28 september 2020

Tall 665 m3fub

Gran 56 m3fub

728 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2020

Tall 523 m3fub

Gran 151 m3fub

688 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 28 september 2020

Tall 571 m3fub

Gran 96 m3fub

670 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 12 oktober 2020

Gran 488 m3fub

Tall 167 m3fub

668 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 28 september 2020

Tall 650 m3fub

650 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2020

Gran 265 m3fub

Tall 263 m3fub

638 m3fub
Leveransrotpost
Gallring
Slutdatum: 29 september 2020

Tall 437 m3fub

Gran 125 m3fub

625 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 8 oktober 2020

Tall 198 m3fub

Gran 198 m3fub

602 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 24 september 2020

Gran 501 m3fub

Tall 55 m3fub

556 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 23 september 2020

Gran 368 m3fub

Tall 102 m3fub

542 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 september 2020

Gran 397 m3fub

Tall 98 m3fub

495 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 25 september 2020

Gran 406 m3fub

Tall 45 m3fub

451 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 10 oktober 2020

Tall 373 m3fub

Gran 75 m3fub

448 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 16 oktober 2020

Tall 215 m3fub

Gran 153 m3fub

Björk 6 m3fub

399 m3fub
Rotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 25 september 2020

Gran 358 m3fub

358 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 september 2020
332 m3fub
Avverkningsuppdrag
Övrig avverkning
Slutdatum: 24 september 2020

Tall 265 m3fub

Gran 66 m3fub

331 m3fub
Avverkningsuppdrag
Övrig avverkning
Slutdatum: 30 september 2020

Tall 132 m3fub

Gran 132 m3fub

330 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 18 oktober 2020

Gran 112 m3fub

Tall 108 m3fub

330 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 24 september 2020

Gran 112 m3fub

Tall 108 m3fub

330 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 24 september 2020

Gran 120 m3fub

Tall 60 m3fub

300 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 oktober 2020

Gran 98 m3fub

Tall 95 m3fub

289 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 24 september 2020

Björk 196 m3fub

Asp 28 m3fub

Gran 27 m3fub

279 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 2 oktober 2020

Asp 163 m3fub

Björk 50 m3fub

Gran 25 m3fub

250 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 2 oktober 2020

Tall 130 m3fub

Gran 41 m3fub

249 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 september 2020

Ek 62 m3fub

Asp 62 m3fub

Björk 61 m3fub

248 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 25 september 2020

Gran 83 m3fub

Tall 81 m3fub

246 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 24 september 2020

Gran 223 m3fub

Tall 23 m3fub

246 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 1 november 2020

Tall 98 m3fub

Gran 98 m3fub

246 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 september 2020

Gran 221 m3fub

221 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 september 2020

Gran 163 m3fub

Tall 20 m3fub

204 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 8 oktober 2020
193 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 16 oktober 2020

Gran 123 m3fub

Tall 35 m3fub

176 m3fub
Leveransrotpost
Slutavverkning
Slutdatum: 25 september 2020

Tall 117 m3fub

146 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 september 2020

Gran 47 m3fub

Tall 46 m3fub

140 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 24 september 2020

Gran 42 m3fub

Tall 41 m3fub

124 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 24 september 2020

Tall 82 m3fub

91 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 25 september 2020

Gran 85 m3fub

85 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 31 oktober 2020

Gran 50 m3fub

50 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 1 oktober 2020

Gran 41 m3fub

41 m3fub
Leveransvirke
Slutavverkning
Slutdatum: 16 oktober 2020

Tall 20 m3fub

Gran 12 m3fub

37 m3fub
Rotpost
Gallring
Slutdatum: 25 september 2020
17 m3fub
Leveransvirke
Gallring
Slutdatum: 27 oktober 2020