Virkesannonser

Filtrera ditt resultat (18):
Län
Välj: Alla / Ingen
Sortiment
Välj: Alla / Ingen
Trädslag
Välj: Alla / Ingen
Kontrakstyp
Välj: Alla / Ingen
Säljare
Välj: Alla / Ingen
Sortera efter

Tall 2576 m3fub

Gran 54 m3fub

2 684 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 augusti 2022

Gran 1862 m3fub

Tall 466 m3fub

2 328 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 28 juni 2022

Gran 1950 m3fub

Tall 216 m3fub

2 166 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 28 juni 2022

Gran 1663 m3fub

2 122 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 29 juni 2022

Tall 1294 m3fub

Gran 598 m3fub

1 992 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 29 juni 2022

Tall 1680 m3fub

1 966 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 29 juni 2022

Tall 1318 m3fub

Gran 273 m3fub

1 614 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 augusti 2022

Gran 748 m3fub

Tall 478 m3fub

1 299 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 10 augusti 2022

Tall 738 m3fub

Gran 202 m3fub

982 m3fub
Leveransrotköp
Slutavverkning
Slutdatum: 28 juni 2022

Tall 532 m3fub

Gran 155 m3fub

692 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 300 m3fub

Tall 50 m3fub

500 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 7 juli 2022

Gran 274 m3fub

Tall 154 m3fub

444 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 275 m3fub

Gran 63 m3fub

391 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 295 m3fub

295 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 31 augusti 2022

Gran 226 m3fub

Tall 26 m3fub

252 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 31 augusti 2022

Tall 95 m3fub

Gran 81 m3fub

202 m3fub
Avverkningsuppdrag
Gallring
Slutdatum: 30 augusti 2022

Gran 67 m3fub

84 m3fub
Avverkningsuppdrag
Slutavverkning
Slutdatum: 30 juni 2022

Tall 1 m3fub

Gran 1 m3fub

3 m3fub
Leveransvirke
Övrig avverkning
Slutdatum: 30 juni 2022